Now showing items 1-15 of 15

 • Bytový dům s lékárnou 

  Lacina, Jakub
  Bakalářská práce řeší novostavbu bytového domu s lékárnou a je zpracována jako projektová dokumentace. Objekt je umístěn na Rybnickém předměstí v Jindřichově Hradci, v ulici Landfrasova, na parcele číslo 3526/61. Objekt ...
 • Bytový dům, Holešov 

  Sedláček, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je projekt bytového domu. Navržený objekt se nachází v zastavěné části města Holešov na rovinaté parcele vhodné pro výstavbu bytového domu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepená budova, ...
 • Mateřská školka 

  Ingr, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace návrhu mateřské školky v obci Bučovice. Dům je navržen jako samostatně stojící v nově vznikající zástavbě. Objekt je dvoupodlažní a nepodsklepený. Má obdélníkový ...
 • Nízkopodlažní bytový dům 

  Ocelík, Tomáš
  Práce řeší návrh jednoduchého nízkopodlažního bytového domu. Zvolený pozemek, na němž má objekt stát, se nachází v obci Velký Újezd poblíž města Olomouce v Olomouckém kraji. Stavba je navržena jako nepodsklepený bytový dům ...
 • Penzion 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu, který se nachází na ulici Vídeňská v Mikulově. Objekt má tři nadzemní podlaží a je založen na základových pasech. Zastřešení penzionu je řešeno valbovou mansardovou střechou. Stavební ...
 • Planetárium s kavárnou 

  Vlčková, Sabina
  Diplomová práce na téma „Planetárium s kavárnou“ je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby. Navržený objekt je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený s hlavními půdorysnými rozměry 52,8 x 27,47 m a ...
 • Polyfunkční dům 

  Navrátil, Tomáš
  Diplomová práce na téma „Polyfunkční dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Jedná se o novostavbu polyfunkčního bytového domu s celkově 16 bytovými jednotkami o velikosti 2+1 až 4+kk. Ke ...
 • Polyfunkční dům 

  Veselý, Adam
  Obsahem mé diplomové práce je stavební a dispoziční řešení novostavby polyfunkčního domu, který je situován ve městě Brandýs nad Labem. Jedná se o nepodsklepený objekt s pěti nadzemními podlažími, zastřešený jednoplášťovou ...
 • Polyfunkční objekt 

  Šuba, Pavel
  Diplomová práce řeší projekt polyfunkčního domu. Objekt je situován na okraji města Mikulov v katastrálním území Mikulov na Moravě. Parcelní číslo pozemku je 5087. Polyfunkční dům bude sloužit pro bydlení 26 osob a poskytování ...
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Šoulová, Eva
  V bakalářské práci je řešena novostavba nepodsklepeného dvoupodlažního rodinného domu s kavárnou. Objekt je navržen v obci Hradec Králové. Půdorys objekt je tvořen dvěma vzájemně posunutými obdélníky. V jednopodlažní části ...
 • Rodinný dům s lékárnou 

  Šumberová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s lékárnou v Šebetově. Objekt je navržen na rovinatém terénu. Vstup do lékárny je orientován na severovýchod a vstup do obytné části na severozápad. Skládá se ze dvou ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Stodůlka, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s ordinací v Hošťálkové (okr. Vsetín). Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Boháč, Vlastislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem volně stojícího rodinného domu s provozovnou, která slouží jako pěstitelská pálenice. Objekt se skládá z obytné části, která má dvě podlaží, z nichž je jedno podkrovního charakteru, ...
 • Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě 

  Bočková, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Obvodové nosné stěny ...
 • Vliv provedení zateplení objektu penzionu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu a zabývá se posouzením vlivu zateplení na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Penzion se nachází na ulici Valtická v Mikulově. Objekt má jedno nadzemní podlaží a je založen na ...