Now showing items 1-4 of 4

 • Budování systému managementu 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v rámci organizace. Popisuje a zhodnocuje vybrané přístupy managementu, u kterých zachycuje jednotlivé myšlenky a následně z nich vytváří celkovou filozofii v oblasti ...
 • Formy péče o nezaopatřené děti 

  Velková, Soňa
  Práce se zabývá formami náhradní péče o nezaopatřené děti s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám z architektonicko-typologického hlediska. Cílovou skupinou jsou velké pěstounské rodiny, zhodnocení jejich životních ...
 • Možnosti financování projektů neziskových organizací ze zdrojů EU 

  Říkovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá čerpáním finančních prostředků ze zdrojů EU, zaměřuje se na politiku soudržnosti a postavení neziskového sektoru v evropském prostoru. Hodnotí dostupnost jednotlivých finančních zdrojů pro ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace IQ Roma servis, o. s. 

  Gawronová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace IQ Roma servis, o.s. Analyzuje příjmy a výdaje organizace, zhodnocuje hospodaření organizace a navrhuje taková doporučení, která by vedla ke ...