Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh logaritmicko-periodické antény 

    Kliha, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
  • Testování lokátoru poruch na nesymetrickém vedení 

    Kohůt, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá testováním lokátoru poruch na modelu nesymetrického vedení. Úvodní část práce popisuje funkce vybraného lokátoru, použitý algoritmus výpočtu místa poruchy, možnosti nastavení lokátoru a připojení ...