Now showing items 1-2 of 2

  • Model silnoproudého vedení pro datovou komunikaci 

    Baluch, Viliam
    Tato bakalářská práce pojednává o problematice datové komunikace po silnoproudém vedení. V práci je zmíněna historie PLC systémů, současné možnosti využití a typy modulací, které se používají. V práci se pojednává o ...
  • Rozhraní bezpečnostního systému pro WiFi sítě 

    Hirš, Petr
    V diplomovém projektu jsem se zaměřil na analýzu současné implementace reputačního systému. Zabývám se především analýzou a návrhem možných rozšíření uživatelského rozhraní reputačního systému. V analýze zmiňuji alternativy ...