Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Bencel, Jozef
  Práca sa zaoberá bezdrôtovými sieťami štandardu 802.11 a možnosťami ich zabezpečenia. Sú popísané spôsoby zabezpečenia ako skrývanie SSID, filtrácia MAC adries, protokoly WEP, WPA, WPA2. Popísané sú aj najčastejšie spôsoby ...
 • Anotace NetFlow dat z pohledu bezpečnosti 

  Kadletz, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro offline anotaci NetFlow datové sady z pohledu síťové bezpečnosti. V práci je podrobně popsána architektura NetFlow spolu se způsoby detekce bezpečnostních událostí ...
 • Architektura a správa zabezpečených sítí 

  Štangler, Jan
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost malých až středně velkých sítí s centrální správou, zejména pak na vytvoření metodiky pro návrh zabezpečené sítě. Popsán je návrh zabezpečené sítě pro začínající IT firmu s~využitím ...
 • Bezpečnostní rizika současných směrovačů 

  Bubelíny, Peter
  Bakalárska práca si kladie za cieľ preštudovať a zdokumentovať problematiku zabezpečenia smerovačov. Podáva charakteristickú informáciu o smerovači, jeho funkciách, typoch a umiestneniach v počítačovej sieti. Keďže je ...
 • Flood attacks generation 

  Hudec, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Proposal of a high speed packet flooding device is presented in this paper. The product is based on the FPGA (Field-programmable Gate Array) platform, developed in VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description ...
 • Generátor síťových útoků 

  Buček, Hynek
  Tato práce je zaměřena na studii nejznámějších síťových útoků a to především na ty, které lze teoreticky detekovat bez znalosti obsahu přenášených zpráv. Cílem práce je vytvořit na základě získaných znalostí nástroj, který ...
 • Generování záplavových útoků 

  Hudec, David
  Obsahem teoretické části práce je rozbor záplavových útoků, jejich možností, používaných taktik a metod, a popis simulace vyrobené za tímto účelem. Prostředí takto vytvořené ukazuje chování sítě napadené zkoumaným typem ...
 • High-Speed Anomaly Detection System Using Entropy Calculation On Fpga 

  Smékal, David; Blažek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article discusses the use of entropy calculation on Field Programmable Gate Array (FPGA) for identifying anomalies in data communication. The article is focused on three type of entropy and described hardware-accelerated ...
 • Proxy firewall 

  Kugler, Zdeněk
  Diplomová práce souhrnně pojednává o tématice proxy serverů a firewallů, s přihlédnutím k dalším souvisejícím technologiím a síťovým technikám. Systematicky popisuje obecnou problematiku firewallů se zaměřením na proxy ...
 • Simulátor síťových útoků 

  Filičko, Dávid
  Tato práce pojednává o studii síťových útoků a frameworku monitorování paketů v síti. Zabývá se především síťovými útoky, které je možné detekovat bez znalostí obsahu paketů. Cílem této práce je vytvořit, na základě ...
 • Síťové útoky na operační systém Linux 

  Valčák, Richard
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými nejznámějšími bezpečnostními útoky, podrobně popsat jejich vlastnosti, zhodnotit míru nebezpečnosti a navrhnout ochranu proti těmto útokům. Bakalářská práce prezentuje ...