Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení datového toku v ISP síti 

    Důbrava, Marek
    Práce se zaměřuje na řízení datového toku v sítích poskytovatelů připojení k Internetu. Zobrazen je problém agregace a s tím související přetížení síťových prvků. V teoretické části jsou popsány standardizované metody pro ...