Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace algoritmů pro plánování v železniční nákladní dopravě 

  Fajmon, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie matematického modelu, ktorý využíva kombinovanú dopravu pre zvoz odpadu na úrovni obcí. Model je zameraný na železničnú dopravu. Dôvodom tohoto zamerania je nižšia produkcia emisií ...
 • BigData řešení pro zpracování rozsáhlých dat ze síťových toků 

  Melkes, Miloslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku distribuovaného zpracování velkých dat ze síťové komunikace. Začíná analýzou síťové komunikace založené na modelu TCP/IP se zaměřením na datové jednotky na jednotlivých ...
 • Extrakce aplikačních dat ze síťových protokolů 

  Januš, Filip
  Tato práce si dává za cíl navrhnout a implementovat extraktor aplikačních dat ze zachycené komunikace. Teoretická část se zabývá jednotlivými síťovými protokoly, jejich chováním, definuje klíčové pojmy a seznamuje s~použitými ...
 • Fast Generator of Network Flows 

  Budiský, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje analýze existujících řešení pro generování síťového provozu určeného k testování síťových komponent. Zaměřuje se na generátory na úrovni IP síťových toků a pokrývá návrh a implementaci ...
 • Komunikace USB3.0 čipu s FPGA 

  Špeťko, Matej
  SEC6NET je zkrácený název pro projekt Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prostředků monitorování síťového provozu a analýzu jeho záznamu. ...
 • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

  Camara, Assa
  Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...
 • Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství 

  Fajmon, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou dopravných sietí. Boli prebrané spôsoby modelovania dopravy a využívané zjednodušenia. V úvodnej časti je uvedený aparát použitý pre tvorbu modelu. Hlavným cieľom práce bolo ...
 • Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků 

  Wrona, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací distribuovaného kolektoru informací o IP tocích. V současnosti často využívaným řešením je centralizovaný kolektor, který ale naráží na své výkonnostní limity v prostředí rozsáhlých a ...
 • Vizualizace modelování rizik v logistice 

  Hamšík, Filip
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace pro vizualizaci svozu odpadu v závislosti na datech vypočtených pomocí optimalizačních metod v programu GAMS. Vizualizace zobrazuje na mapových podkladech Google Maps jednotlivé ...