Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace metodiky Projektového managementu na projektu v podniku 

  Salaj, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt výstavby parkovacího domu s komerčními prostory Rychtářka v Plzni, jenž je realizován formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Zabývá se efektivní aplikací metod projektového managementu ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve společnosti Sportobchod.cz 

  Šulák, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu modernizace síťové infrastruktury včetně zařízení do sítě připojených. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti ...
 • Návrh projektu výrobní linky se vzdálenou kontrolou 

  Samoilyk, Ievgen
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení výrobní linky se vzdálenou kontrolou ve společnosti, jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej makové náplně různých druhů. Specifikuje základní pojmy a metody ...
 • Návrh projektu zavedení elektronického obchodu s využitím metodiky projektového managementu 

  Korček, František
  Diplomová práca sa zameriava na využitie metodiky projektového manažmentu pri návrhu projektu vo vybranom podniku. Špecifikuje teoretické východiská, ktoré sú kľúčové pre zostavenie projektového plánu, a aplikuje ich na ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Korych, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je organizace stavební zakázky s využitím nástrojů projektového řízení. Konkrétně se blíže věnuje fázi plánování procesu výstavby. Celý dokument je dělen do dvou základních částí, které se ...
 • Plánování projektu bezpečnostního systému s využitím technik projektového managementu 

  Korček, František
  Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového manažmentu a sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Beránek, Jan
  Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Jedlička, Jan
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na ...
 • Riziková analýza stochastického grafu PERT 

  Doskočil, Radek; Doubravský, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-06)
  Purpose of the article: The paper deals with a time and probability analysis of stochastic graph PERT. The paper focuses on the comparison of two different approaches calculation of probability analysis. Concretely ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Plhal, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Jejím cílem je návrh projektu na rozšíření pole působnosti vybrané společnosti s využitím teoretických znalostí projektového managementu. Tyto znalosti jsou ...
 • Využití technik projektového managementu při návrhu projektu zřízení fotoateliéru 

  Hrubý, Jan
  Předmětem bakalářské práce je uplatnění metod projektového managementu při sestavení projektového plánu na konkrétním problému ze skutečného prostředí. Popisuje, které nástroje projektového managementu budou použity pro ...