Now showing items 1-9 of 9

 • Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového ...
 • Dynamický stav modelu OMNeT++ pomocí SNMP 

  Smejkal, Jakub
  Práce se zabývá přípravou a získáváním dynamických dat o sledované síti pro simulační nástroj OMNeT a jeho přídavek INET Framework, který je rozšiřován v rámci projektu ANSA na Fakultě Informatiky VUT. Jako prostředek k ...
 • Informační databáze ISP 

  Straník, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro správu internetových přípojek poskytovatele internetového připojení. V návrhu jsou rozebrány možnosti komunikace systému se síťovými prvky a pro zvolený typ komunikace ...
 • Monitorování provozních vlastností IPFIX kolektoru 

  Kala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi sledování stavu IPFIX kolektoru, který je určen ke shromažďování metadat ohledně síťového provozu. Stručně seznamuje s problema- tikou monitorování a popisuje aktuální stav IPFIX ...
 • Návrh managementu monitorovacího centra on-line her 

  Káčer, Andrej
  Diplomová práca sa zameriava na problematiku manažmentu a funkčnosti oddelenia Network Operations Center, ktorého funkciou je udržiavať optimálne sieťové operácie na rôznych platformách, médiách a komunikačných kanáloch. ...
 • Návrh managementu sítě společnosti 

  Jakubec, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu managementu sítě podniku zabývajícího se zásobováním gastronomických zařízení. Popisuje možný způsob řešení problémů spojenými se zavedením monitorovacího systému. Obsahuje ...
 • Návrh monitoringu síťové infrastruktury pro poradenskou společnost 

  Flaxa, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku monitoringu dat v poradenské společnosti TG Community Holding a.s. Návrh spočívá ve vytvoření monitoringu sítě pro sledování provozu, především sledování velikosti objemu dat. ...
 • Správa podnikových datových sítí 

  Vaclík, Michal
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci infrastruktury datové sítě pro laboratoř zaměřenou na výuku síťových technologií na UTKO. Práce popisuje návrh a implementaci VLAN sítí, zavedení serverových komponent a metod ...
 • Systém pro sledování a správu senzorových sítí 

  Sedlák, Filip
  Práce se zabývá metodou správy IP sítí pomocí protokolu SNMP. Dále popisuje principy sítí založených na bezdrátovém standardu ZigBee a zabývá se možností použití technologie SNMP pro správu takových sítí. Praktická část ...