Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh topologie počítačové sítě s vícenásobnou redundancí 

  Šimončičová, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom topológie siete s viacej redundantnými linkami pre lokálnu sieť investora. Cieľom práce je navrhnúť viacero topológií site vzhľadom k požiadavkám investora a používaným technológiám. Návrh ...
 • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

  Raiskup, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...
 • Základní vlastnosti síťových protokolů a komunikačních technik 

  Cigánek, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na základní vlastnosti síťový protokolů. Hlavním úkolem je vytvořit laboratorní úlohy, které se zabývají základními vlastnostmi síťových protokolů a komunikačních technik, spolu s~podrobnými ...
 • Zvyšování spolehlivosti komunikační sítě 

  Hausner, Richard
  Bakalářská práce se zabývá vybranými možnostmi zvyšováním spolehlivosti komunikačních sítí. V rámci práce jsou popsány základní protokoly a topologie sítí. Ve druhé kapitole jsou probrány technologie kaskádování, klastrování ...