Now showing items 1-20 of 26

 • Bezdrátové komunikační moduly pro mikrokontroléry 

  Klíma, Jan
  Cíl diplomové práce je rozebrání problematiky bezdrátové komunikace mezi mikrokontroléry. V první části práce je rozebraná problematika bezdrátového ISM pásma. Hlavně moduly RFM12B a ZigBee, které v tomto pásmu pracují a ...
 • Grafické znázornění směrovacích algoritmů 

  Hanzély, Oskár
  Táto práca popisuje princípy smerovania počítačových sietí, prehľad topológií a prehľad používaných smerovacích algoritmov. Obsahuje detailný popis vytvoreného programu pre grafické zobrazenie sieťových topológií a smerovania. ...
 • Návrh a konfigurace redundantní zabezpečené WAN sítě prostřednictvím internetu pro zdravotnickou záchrannou službu 

  Pinčák, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie návrhu redundantnej zabezpečenej VPN WAN siete pre Zdravotnícku záchrannú službu Pardubického kraja. Východiskom práce je analýza súčasného stavu firemnej počítačovej siete, ktorý ...
 • Návrh bezdrátové sítě pro SOŠ Podyjí 

  Truhlář, Petr
  Pro svoji práci jsem si vybral návrh bezdrátové sítě, která bude v praxi aplikována na SOŠ Podyjí. V této práci se budu zabývat výběrem vhodného standardu bezdrátové sítě a jeho využití. Teoretická část mé práce se bude ...
 • Návrh komunikační infrastruktury na bázi POF 

  Toth, Lukáš
  Tato bakalářská práce představuje návrh počítačové sítě pro novou budovu společnosti RENISHAW s.r.o.. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska a obecné informace z oblasti počítačových sítí. Ve druhé části ...
 • Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany 

  Jurík, Matej
  Táto bakalárska práca je vyhotovená pod vedením Ústavu informatiky. Témou práce je „Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany“. Hlavnou úlohou tejto práce je analyzovať aktuálny stav počítačovej siete na základnej škole, ...
 • Návrh počítačové sítě pre Veterinárny ústav Zvolen 

  Pinčák, Michal
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre Veterinárny ústav Zvolen. Obsahom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Výsledkom je návrh riešenia, ktoré spĺňa ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu pošty 

  Valášková, Martina
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike kompletného návrhu počítačovej siete pre základnú školu, ktorej areál tvoria dve budovy. Podkladom je analýza súčasného stavu, ktorá vychádza z konzultácii s miestnym správcom ...
 • Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. 

  Kadlec, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vaňková, Jana
  Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Paulová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre rodinný dom. Vychádza z analýzy architektonického projektu rodinného domu. Ďalej špecifikuje konkrétnu implementáciu zvoleného návrhu a výber prvkov použitých ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Přibyl, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem počítačové sítě základní školy. Teoretická část popisuje základní pojmy a znalosti z této oblasti. Dále se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě, budovy, a také ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Kapoun, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice komplexního návrhu počítačové sítě na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Práce se zabývá teoretickým hlediskem, abychom lépe porozuměli dané problematice. Analýza ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Sýkora, Matej
  Cieľom práce je zlepšenie počítačovej siete podniku. Prvá časť práce pojednáva o obecných informáciách ohľadom počítačových sietí potrebných k vypracovaniu návrhu. Druhá časť podrobne analyzuje súčasný stav, požiadavky na ...
 • Návrh počítačové sítě v novostavbě rodinného domu 

  Hruška, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. V práci jsou uvedeny teoretické podklady pro pochopení dané problematiky a následně je proveden návrh samotné sítě. Na základně konkrétních ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Bača, Jonatán
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Gancarčik, Rastislav
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sieťovej infraštruktúry pre rodinný dom. Vychádza sa pritom zo stavebného projektu rodinného domu, požiadaviek majiteľa a taktiež berú do úvahy aj finančné možnosti majiteľa stavby. Práca ...
 • Návrh síťové infrastruktury rodinného domu 

  Smetana, Matej
  Bakalárska práca „Návrh sieťovej infraštruktúry rodinného domu“ analyzuje plány stavby rodinného domu a požiadavky na vytvorenie sieťovej infraštruktúry. Beriem ohľad na finančné možnosti investora a z niekoľkých dostupných ...
 • Návrh topologie počítačové sítě s vícenásobnou redundancí 

  Šimončičová, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom topológie siete s viacej redundantnými linkami pre lokálnu sieť investora. Cieľom práce je navrhnúť viacero topológií site vzhľadom k požiadavkám investora a používaným technológiám. Návrh ...
 • Návrh úsporných IoT senzorů a sítě chytré domácnosti 

  Chmelařová, Gabriela
  Práce pojednává o nalezení vhodného řešení při konstrukci úsporných IoT senzorů pro domácí síť. Řešení se zabývá návrhem  a sestrojením zařízení provozovaných na bateriích, s účelem zajištění jejich dlouhodobého provozu. ...