Now showing items 1-3 of 3

 • Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí 

  Piňos, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace programu pro automatizovaný návrh konvolučních neuronových sítí (CNN) s využitím evolučních výpočetních technik. Z praktického hlediska tento přístup redukuje potřebu lidského faktoru ...
 • Neuronové sítě a genetické algoritmy 

  Karásek, Štěpán
  Tato práce se zabývá evolučními a genetickými algoritmy a jejich možnou spoluprací při tvorbě a učení neuronových sítí. V teoretické části jsou popsány genetické algoritmy a neuronové sítě. Také jsou popsány možnosti jejich ...
 • Využití evolučních algoritmů při učení neuronových sítí 

  Vosol, David
  Tato práce má za úkol nalézt a porovnat možnosti spolupráce evolučních algoritmů při učení neuronové sítě a také jejich následné porovnání s klasickým přístupem učení pomocí back-propagation. Toto porovnání je demonstrováno ...