Now showing items 1-2 of 2

  • Neutralizace kyselých roztoků 

    Pavlík, Ondřej
    Tato práce se zabývá neutralizací kyselých podzemních vod, vzniklých po hydrochemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Je zde stručně popsán vývoj hydrochemické těžby uranu, jeho negativní vlivy na životní prostředí ...
  • Vytápění bytového domu 

    Bartoň, Dominik
    Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro bytový dům v Ostravě. V teoretické části práce se zabývám kondenzační technikou a kondenzaci samotnou. Srovnal jsem jednotlivé druhy kondenzace, zapojení ...