Now showing items 1-5 of 5

 • Baterie pro medicínské aplikace 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých uhlíkových materiálů na vlastnosti Li-S akumulátorů. V teoretické části práce jsou popsány primární a sekundární elektrochemické zdroje se zaměřením v medicínských aplikacích. ...
 • Nové technologie v umění 

  Djordjevic, Ilija
  Tato práce se zabývá s problematikou nových technologií v umění. Práce je rozdělena na tří části: Nové technologie v umění, Nové tipy umění a Vliv internetu na umění. Každá z těchto tři částí je interpretována alespoň ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - LOKALITA "ČTYŘI DVORY" ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Hraba, Adam
  Primárním cílem předkládané studie je stavba SCIENCE CENTRA v Českých Budějovicích. Budova je pojata jako neformální středisko vzdělávání regionálního charakteru, které se zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a nových ...
 • Rozvoj obchodních aktivit mikro podniku Roman Selinger 

  Selingerová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obchodních aktivit stávajícího zemědělského mikro podniku prostřednictvím rozšíření výroby o nový druh plodiny, propagací jejího prodeje a zajištěním jejího maximálně možného ...
 • Sukcesivní palimpsest - Hyperloop integrace soudobých dopravních systémů do struktury města 

  Uhrová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vizí cestování budoucnosti - dopravním systémem hyperloop a dává si za cíl podpořit vývoj vznikající technologie. Cílem je dále definovat aktuální dopravní tendence a determinovat systém hyperloop, ...