Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikační rozhraní pro práci s netflow daty 

  Šoltés, Miroslav
  Táto diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rozhraní pro práci s daty NetFlow. Obsahuje teoretický rozbor způsobu monitorování sítě za pomocí IP Flow, popis nástroje nfdump a jeho způsob ukládání dat ...
 • Detekce sítí P2P pomocí NetFlow 

  Starigazda, Michal
  Tento dokument se věnuje problematice identifikace P2P sítí v NetFlow záznamech. V práci jsou představeny možné metody identifikace P2P sítí a následné porovnání jejich výhod a nevýhod oproti metodě využívající technologii ...
 • Filtr IP toků 

  Štoffa, Imrich
  Predmetom tejto práce je snaha o zjednotenie filtračných jazykov používaných v kolektore IP tokov a v knižnici pre ich analýzu. Momentálne tieto programy používajú rozdielne filtračné moduly a formáty súborov, z čoho plynú ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Vykydal, Oldřich
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat informační systém pro správu Fair User Policy, neboli zkráceně FUP. Celý tento projekt je založen na využití technologie NetFlow pro monitorování počítačové sítě ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Horčička, Jakub
  Tato práce uvádí metody pro monitorování síťové aktivity se zaměřením na technologii NetFlow firmy Cisco Systems. V následujících kapitolách je popsána implementace informačního systému, který tuto technologii využívá ...
 • Interaktivní webové rozhraní pro zobrazení ip flow dat 

  Salač, Radek
      Tato práce popisuje vytvoření aplikace pro práci s~IP flow daty.      Provádí srovnání již existujících protokolů a nástrojů a snaží se najít jejich silné a slabé stránky.      Na základě jejich analýzy a sběru požadavků ...
 • Nástroj pro práci s daty NetFlow 

  Šoltés, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro práci s daty NetFlow. Obsahuje teoretický rozbor způsobu monitorování sítě za pomocí IP Flow, popis nástroje nfdump a jeho způsob ukládání dat NetFlow v9. ...
 • Ochrana datové sítě s využitím dat NetFlow 

  Hanousek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií NetFlow, která umožňuje podrobné monitorování počítačových sítí. V teoretické části jsou představeny nejznámější bezpečnostní hrozby pro datovou síť. Pro vybrané z nich jsou ...
 • Optimalizace prohledávání NetFlow dat nástrojem nfdump 

  Kubovič, Martin
  Bakalářská práce se zabývá optimalizaci prohledávaní NetFlow dát nástrojem nfdump. Práce popisuje NetFlow protokol a nástroj nfdump a navrhuje řešení s využitím datové struktury Bloomův filtr. Cílem práce bylo optimalizovat ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Zapletal, Petr
  Tato práce popisuje návrh a implementaci webového portálu s reporty o síťovém provozu. Tento systém je určen pro snadné monitorování sítě pomocí přehledných grafů a tabulek. Pro získávání statistik o provozu na síti je ...