Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součástí vysekáváním 

    Moravčík, Juraj
    Práca popisuje základné princípy a metódy vysekávania vychádzajúce z postupového strihania. V práci boli zahrnuté výhody a nevýhody deliacich vysekávacích nástrojov dvoch konštrukcii, a to revolverových a kazetových. Ďalej ...