Now showing items 1-4 of 4

 • Konfigurovatelná vestavná foto/videopast se záznamem dat a samočinnou adaptací na okolí 

  Výborný, Filip
  V diplomové práci je popsán návrh a konstrukce prototypu vestavné fotopasti s podporou natáčení videa a nočního vidění, jež je schopná se přizpůsobit změnám svého okolí. Zařízení je založeno na platformě Raspberry Pi a je ...
 • Moderní systémy osvětlení vozidel 

  Špaček, Ladislav
  Osvětlení vozidel je základním prvkem aktivní bezpečnosti, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a je nedílnou součástí každého motorového vozidla. Již od počátku vývoje motorových ...
 • Optimalizace systémů osvětlení vozidel 

  Vala, Tomáš
  Osvětlení silničních vozidel v dnešní době je jedno z nejdůležitějších témat bezpečnosti provozu. Od 1. července 2006 byla stanovena nová pravidla, která představují celodenní svícení za dne, za nesnížené viditelnosti po ...
 • Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem 

  Rupčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců při střetu s vozidlem. V první části je popsána historii bezpečnosti automobilů. Další část je zaměřena na hodnocení bezpečnosti vozidel. Následující kapitoly jsou věnovány ...