Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví 

  Slavíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace Olomouc. Cílem práce bylo ...
 • Současné působení únavy a creepu u Ni superslitin a slitiny TiAl 

  Šmíd, Miroslav
  Cílem této doktorské práce bylo studium vlivu 10-ti minutových prodlev na chování a vlastnosti pokročilých vysokoteplotních materiálů při nízkocyklové únavě. Experimentální materiály použité v této práce jsou litá niklová ...
 • Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci 

  Vítková, Gabriela
  Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují ...
 • Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín 

  Jeřábek, Petr
  Tato práce shrnuje poznatky o procesu usměrněné krystalizace niklových superslitin z hlediska použití u lopatek spalovacích turbín. Zaměřuje se na materiálové a metalurgické vlastnosti niklových superslitin, proces usměrněné ...
 • Vztah mezi stukturou a vlastnostmi litých niklových slitin 

  Smékalová, Jana
  Niklové superslitiny jsou vyvinuty pro prostředí, která vyžadují korozivzdornost, žáruvzdornost a žárupevnost materiálu. Používají se hlavně pro součásti leteckých turbínových motorů a spalovacích turbín. Účinnost těchto ...