Now showing items 1-5 of 5

 • Extended Noise Analysis Model of CW-type Radar Sensors with IQ Down-Conversion 

  Jenik, V.; Hudec, P.; Panek, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  CW-type structures belong to the most frequently employed radars, especially in a form of small sensors used, for example, in security applications or automotive industry. Range and reliability of operation of these sensors ...
 • Modul detektoru ionizujícího záření 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem detektoru ionizujícího rentgenového záření s užitím běžně dostupných PIN fotodiod. Je popsána problematika použití PIN fotodiod pro detekci rentgenového a gamma záření. Je proveden návrh ...
 • Návrh nízkošumové Band Gap reference v BCD procesu 

  Kadaňka, Petr
  Práce se zabývá šumovou analýzou různých integrovaných obvodů používaných pro generování referenčního teplotně stabilního napětí. Systematicky rozebírá jednotlivé zdroje šumu a nastiňuje možnosti jejich minimalizace. Jako ...
 • Noise Analysis of MAIA System and Possible Noise Suppression 

  Svihlik, J.; Fliegel, K.; Koten, P.; Vitek, S.; Pata, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper is devoted to the noise analysis and noise suppression in a system for double station observation of the meteors now known as MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyzer). The noise analysis is based on acquisition ...
 • Zdroje hluku u jednofázových asynchronních motorů 

  Knap, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na pojmenování příčin vzniku hluku u jednofázových asynchronních motorů. Ze složek hluku je kladen důraz především na hluk způsobený průběhy elektromagnetických veličin a jejich vazbu na fyzické ...