Now showing items 1-8 of 8

 • Active Two-Port Equivalent Noise Parameters 

  Hruskovic, M.; Hribik, J.; Kostal, M.; Groschl, M.; Benes, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-06)
  A method of the calculation of active two-port equivalent noise parameters from n measured noise figures for different values of signal source output admittance is given.
 • Analogový vstupní díl pro softwarový přijímač 

  Slezák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem základních parametrů přijímačů, architekturou vstupních obvodů a digitalizací signálů. Podle zadání je navrženo blokové schéma analogového vstupního dílu softwarového ...
 • Efficient Use of Mobile Radio Channels II 

  Danek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-06)
  This paper is focused on the use of the mobile radio channels, comparing the efficiency of analog double-conversion superheterodyne receiver and software radio. The task of mutually comparing both technologies is made ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 145 MHz 

  Pivoňka, Rostislav
  Tato práce obsahuje popis návrhu nízkošumového zesilovače (LNA) pro pásmo 145 MHz. Zesilovač se skládá ze vstupního obvodu, aktivního prvku a výstupního obvodu. Zesilovač je navržen s tranzistorem BF 998 na substrátu FR4. ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo S 

  Benites Ayala, Ivan Alejandro
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo S 2.3 - 2.4 GHz a zaměřuje se převážně na stabilitu a šumové přizpůsobení. Pro vytvoření návrhu a jeho simulaci ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

  Benites Ayala, Ivan Alejandro
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro pásmo UHF 430-440MHz a zaměřuje se převážně na šumové přizpůsobení a stabilitu zesilovače. Tento návrh a jeho simulace byly provedeny v programu Ansoft ...
 • Precise Characterization and Multiobjective Optimization of Low Noise Amplifiers 

  Dobes, J.; Michal, J.; Popp, J.; Cerny, D.; Grabner, M.; Vejrazka, F.; Kakona, J.; Matejka, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  Although practically all function blocks of the satellite navigation receivers are realized using the CMOS digital integrated circuits, it is appropriate to create a separate low noise antenna preamplifier based on a low ...
 • Testing Samples of Three Independent Groups 

  Froncek, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-12)
  A method of testing triples consisting of samples of three independent groups such that no two samples of the same group are tested at the same time, no sample is tested with another one more than once and after each test ...