Now showing items 1-1 of 1

  • Trendy vývoje LASERové technologie 

    Zlesák, Jakub
    Základní seznámení s principem laserové technologie. Posouzení a zhodnocení současného stavu této technologie ve strojírenství. Možnosti využití nových poznatků a objevů v této oblasti pro použití ve strojírenství. Odhad ...