Now showing items 1-7 of 7

 • Diagnostika historického zděného objektu 

  Grygar, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o historii cihel, včetně vysvětlení technologie výroby. Dále se zabývá zkušebními metodami při diagnostice zděných konstrukcí a popisuje jejich provádění a vyhodnocení. V závěru práce je vysvětlena ...
 • Diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Tato práce se v úvodu zabývá ve své teoretické části shrnutím a podrobným popisem vybraných diagnostických metod, které byly aplikovaný na vybraných konstrukčních částech existujícího mostního objektu v rámci praktické ...
 • Hodnocení stavu dřeva v konstrukcích a zhodnocení využitelnosti nedestruktivních metod zkoušení 

  Munduchová, Markéta
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a experimentální části. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se struktury dřeva, jeho základních vlastností a životnosti. Dále jsou popsány vady dřeva, vliv dřevokazného ...
 • Návrh a provedení diagnostiky objektu 

  Dušek, Erik
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném v Královéhradeckém kraji. Cílem je návrh a částečné provedení diagnostického průzkumu. Součástí ...
 • Problematika testování stříkaných betonů 

  Škapová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Broďák, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...
 • Zjišťování dynamických modulů cihelného střepu 

  Valentová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zjišťováním dynamického modulu pružnosti nedestruktivními metodami cihelného střepu. Vzoly laboratorně vyrobeny ze dvou druhů cihlářské zeminy a dále byly použity výřezy z cihly plné typu klinker. ...