Now showing items 1-2 of 2

  • On Minimisation of Earthing System Touch Voltages 

    Vyčítal, Václav; Ptáček, Michal; Topolánek, David; Toman, Petr (MDPI, 2019-10-11)
    Finding cost efficient earthing system design with acceptable level of safety might be quite tedious work. Thus, many earthing system engineers try to find the most suitable design either by employing only their best ...
  • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

    Camara, Assa
    Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...