Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie 

    Bukotin, Denys
    Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních ...