Now showing items 1-4 of 4

 • Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení 

  Krček, Petr
  Jak již plyne z názvu, tato disertační práce se zabývá plánováním cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení. Úkolem plánování cesty robotu je nalezení cesty z počáteční do cílové pozice bez kolize s ...
 • Řízení pohybu robota pomocí RaspberryPi a kamery 

  Brhel, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá řízením robotického auta pomocí Raspberry Pi a kamery. Teoretická část práce popisuje jednotlivé kroky zpracování obrazu a také pravděpodob- nostní plánování pro hledání cesty v prostředí. ...
 • Stereoskopické řízení robota 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...
 • Vizualizace plánování cesty pro neholonomní objekty 

  Ohnheiser, Jan
  Tato práce se zabývá plánováním cesty neholonomního robota použitím pravděpodobnostních algoritmů. V teoretické části je rozebrán obecně problém hledání cest. Následně se pak práce zaměří na pravděpodobnostní algoritmy. ...