Now showing items 1-6 of 6

 • Modification of Ordinary Differential Equations MATLAB Solver 

  Cocherova, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  Various linear or nonlinear electronic circuits can be described by the set of ordinary differential equations (ODEs). The ordinary differential equations can be solved in the MATLAB environment in analytical (symbolic ...
 • Nelineární charakter optického prostředí 

  Žáček, Martin
  Tato práce přehledně pojednává o teoretických i aplikačních možnostech nelineárních jevů v optickém prostředí. Jelikož je v dnešní době nejpoužívanějším optickým prostředím optické vlákno, je působení těchto jevů demonstrováno ...
 • The nonlinear Kneser problem for singular in phase variables second-order differential equations 

  Půža, Bedřich; Partsvania, Nino (Springer, 2014-09-30)
  For the singular in phase variables differential equation u'' = f (t, u, u') ), sufficient conditions are found for the existence of a solution satisfying the conditions Phi(u) = c, u(t) > 0, u'(t) < 0 for t > 0, where Phi ...
 • Nonlinear Performance of BAW Filters Including BST Capacitors 

  Rocas, E.; Mateu, J.; Collado, C.; Hueltes, A.; Verdu, J.; Billard, C.; David, J.-B.; Reinhardt, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This paper evaluates the nonlinear effects occurring in a bulk acoustic wave (BAW) filter which includes barium strontium titanate (BST) capacitors to cancel the electrostatic capacitance of the BAW resonators. To do that ...
 • Real-Time Guitar Preamp Simulation Using Modified Blockwise Method and Approximations 

  Mačák, Jaromír; Schimmel, Jiří (Springer Nature, 2011-04-07)
  The designing of algorithms for real-time digital simulation of analog effects and amplifiers brings two contradictory requirements: accuracy versus computational efficiency. In this paper, the simulation of a typical ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů 

  Prokš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá ověřením nelineárního materiálového modelu zeminy FHWA SOIL během smykové zkoušky. Pro řešení nelineární úlohy byl použit software LS-DYNA s explicitní formulací metody konečných prvků. Hodnoty ...