Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001 

    Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
    Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje ...