Now showing items 1-1 of 1

  • Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu 

    Vlček, Adam
    Díky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v ...