Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Topičová, Magdaléna
    V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně ...
  • Návrh Intranetu pro podporu podnikových procesů 

    Francová, Nela
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením databázového návrhu intranetového řešení pro podporu firemních procesů ve vybrané společnosti. V první části se práce věnuje vysvětlení základních pojmů a metodik. Poté popisuje ...