Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh Intranetu pro podporu podnikových procesů 

    Francová, Nela
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením databázového návrhu intranetového řešení pro podporu firemních procesů ve vybrané společnosti. V první části se práce věnuje vysvětlení základních pojmů a metodik. Poté popisuje ...