Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr- Založení mateřské školy 

    Šlechtická, Pavla
    Hlavním cílem mé diplomové práce je podnikatelský záměr – založení mateřské školy v kraji Vysočina. Dílčím cílem je návrh variant financování předškolního vzdělávání a následné vyhodnocení nejvýhodnějšího způsobu financování. ...