Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh zavedení ISMS ve veřejné správě 

  Štukhejl, Kamil
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zavádění systému řízení bezpečnosti informací ve veřejné správě pomocí řady norem ISO/IEC 27000. Práce obsahuje teoretická východiska, představení organizace, dále analýzu rizik a návrh ...
 • Návrh zavedení nutných oblastí ISMS ve veřejné správě 

  Klepárník, Roman
  Tato diplomová práce se zaměřuje na uplatnění systému řízení bezpečnosti informací ve veřejné správě. Práce se zabývá analýzou nejčastějších hrozeb na informační bezpečnost a popisuje doporučené postupy v souladu s normami ...
 • Návrh změn identity managementu v podniku 

  Hruška, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace změn identity managementu do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis identity managementu. Dále je zde popsána ...
 • Zavedení ISMS do podniku podporujícího kritickou infrastrukturu 

  Šebrle, Petr
  Obsahem této závěrečné práce je návrh zavedení managementu informační bezpečnosti ve středně velkém podniku podporujícím kritickou infrastrukturu. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Svoboda, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v malém podniku. V této práci jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou nutná pro pochopení a navržení ISMS. Návrh zavedení ISMS ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Palarczyk, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis ISMS. Dále je zde popsána ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu 

  Kosek, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného ...