Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní metody řízení kvality 

    Vyškovský, Jan
    Předložená bakalářská práce se zabývá Moderními metodami řízení kvality. V teoretické části shrnuje principy a mechanismy jednotlivých metod, které tvoří hlavní část této bakalářské práce. Specificky se jedná o Moderní ...
  • Řízení jakosti ve výrobním podniku 

    Mertensová, Ivana
    Diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti ve výrobním podniku a na základě zhodnocení stávajícího stavu má za cíl navrhnout vhodnější systém řízení jakosti a přispět tímto k dalšímu rozvoji firmy.