Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

    Macečková, Eliška
    Území se nachází na severním okraji města Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající zástavbou. Na jih od území leží areál bývalých vojenských ...