Now showing items 1-1 of 1

  • Theranostické systémy v sonografii 

    Říkovská, Klára
    Tato práce se zabývala přípravou a charakterizací mikrobublinových suspenzí ze směsi fosfolipidů, kyseliny palmitové a ochranného polymeru polyethylenglykolu. Vlastnosti připravených systémů byly studovány pomocí metody ...