Now showing items 1-19 of 19

 • Autosalon TOPCENTRUM v Hodoníně, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba. 

  Pecháček, Michal
  Tato balalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby vybrané části autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. Tento objekt má 3 podlaží, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní. Zájmová lokalita je ...
 • Expoziční pavilon v Třinci 

  Toman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce Výstavního pavilonu v Třinci. Pavilon má obdélníkový půdorys s rozměry 36 x 42 m a hlavní nosná konstrukce je v příčném směru tvořena dvoukloubovým parabolickým ...
 • Jízdárna 

  Václavíková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce jízdárny v Napajedlích. Jízdárna je řešena jako jednopodlažní halový objekt ve dvou variantách. Obě navržené varianty haly mají půdorys tvaru elipsy ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Novostavba výrobní haly 

  Vyskočil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na ...
 • Polyfunkční dům 

  Fiala, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu. Objekt se nachází na okraji města Třebíče. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. Základy jsou tvořeny betonovými ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská v Brně 

  Křenková, Kristýna
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská v Brně. Bytový dům má 7.NP. Jelikož je zájmová lokalita umístěna ve značně svažitém terénu směrem k ulici Francouzská, ...
 • Rekreační středisko 

  Hugyecová, Aneta
  Diplomová práce zpracovává novostavbu rekreačního střediska pro rodinnou rekreaci a stravování. Objekt se umístní do rovinatého terénu. Řeší se jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s letní terasou na 2.NP. Základy tvoří prostý ...
 • Rodinný dům 

  Pelc, Jan
  Téma bakalářské práce je rodinný dům. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je navržena sedlová. Dům je situován na pozemku svažitém k jižní straně. ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Vyskočil, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nového rodinného domu s advokátní kanceláří v Sezimově Ústí. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. ...
 • Rodinný dům s cestovní kanceláří 

  Fiala, Pavel
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s cestovní kanceláří. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní podlaží. Nad hlavní částí, garáží a nad kanceláří je objekt zastřešen pultovými střechami. Pozemek ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Václavek, Jaroslav
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s podnikatelskou činností. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Jako nosné konstrukce byly použity obousměrné stěny HELUZ. Budova je ...
 • Rodinný dům se zelenou střechou 

  Černý, Lukáš
  Abstrakt Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu určeného pro bydlení jednogenerační rodiny složené ze čtyř osob. Situovaného na téměř rovném pozemku, přístupného z místní obslužné komunikace. Objekt ...
 • Rodinný dům v Brně 

  Zboranová, Monika
  Projekt rieši novostavbu čiastočne podpivničeného samostatne stojaceho rodinného domu určeného pre bývanie jednogeneračnej rodiny zloženej zo štyroch osôb. Situovaného na svažitom pozemku, prístupného z miestnej obslužnej ...
 • Výstavní pavilon 

  Očadlík, Martin
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci výstavního pavilonu. Podkladem pro návrh byla předaná dispozice stavby. Posouzení vycházelo z evropských a českých technických norem ČSN EN v ...
 • Zastřešení čerpací stanice PHM 

  Očadlík, Martin
  Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení čerpací stanice PHM. Rozměry konstrukce byly stanoveny na základě dopravní obslužnosti 8 odběrných míst. Stavba je uvažována v lokalitě Zlín. Statický ...
 • Zastřešení plaveckého bazénu v Budišově nad Budišovkou 

  Eliášová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce zastřešení bazénové haly. Půdorysné rozměry objektu jsou 28 x 46 m a výška 7,5 m. Nosnou konstrukci tvoří 11 příčných vazeb umístěných ve vzdálenostech ...
 • Zastřešení skladovací plochy 

  Kuběna, Kamil
  Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé nosné části ocelové konstrukce pro zastřešení skladovací plochy v Brně, tak aby konstrukce splňovala veškeré požadavky pro pozemní stavby a plnila svou funkci. Zastřešení, s ...
 • Zastřešení tribuny na stadionu 

  Bartoň, Radek
  Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení tribuny na atletickém stadionu. Tribuna, s půdorysnými rozměry 12 x 80 m, je navržena jako železobetonová konstrukce a její statické posouzení není součástí ...