Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická výměna nástrojů - držáky nástrojů 

  Chromčík, Adam
  Bakalářská práce se věnuje automatické výměně nástrojů, držákům nástrojů a jejich upnutí ve vřeteni u obráběcích strojů. Popisuje používané systémy automatické výměny nástrojů a jejich základní dělení. Dále je provedena ...
 • Automatická výměna nástrojů u obráběcích strojů 

  Kučerová, Veronika
  Automatická výměna nástrojů je jedním z klíčových způsobů, jak zkrátit neproduktivní strojní časy a zvýšit produktivitu stroje. Tato bakalářská práce pojednává právě o tématu automatické výměny nástrojů. Je provedena rešerše ...
 • Deskripce systémů automatické výměny nástrojů u obráběcích center 

  Glogar, Matěj
  Automatizace výměny nástrojů patří mezi klíčové otázky zvyšování univerzálnosti, pružnosti a celkové úrovně automatizace výrobních strojů. Při mechanickém obrábění součástí zpravidla nevystačíme s jedním činným členem – ...
 • Konstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruh 

  Navrátil, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem revolverové hlavy pro CNC soustruh. První část práce je věnována rešerši problematiky systému automatické výměny nástroje a současným trendům v konstrukci revolverových hlav ...
 • Systémy automatické výměny nástrojů ve stavbě obráběcích center 

  Labounek, Dalibor
  Automatizace výměny nástrojů je zásadním faktorem, který ovlivňuje celkovou úroveň automatizace výrobních strojů. Z důvodu použití většího množství nástrojů při obrábění, se systémy automatické výměny nástrojů (dále jen ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Krejčí, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se roztříděním v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center, jejich popis a zhodnocení.