Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rekonstrukce osvětlovací soustavy sokolovny 

    Kattauer, Jakub
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku osvětlování vnitřních prostorů, konkrétně pak objektu sokolovny v Moravském Písku. Práce je rozdělena na dvě části, kdy první část pojednává obecně o základních veličinách a ...
  • Řídicí systém nouzového osvětlení 

    Vyroubal, Rostislav
    Cílem diplomové práce je navrhnout systém pro monitorování a řízení nabíjení baterií nouzového osvětlení. Diskutovat a vybrat vhodné součástky s ohledem na cenu a dostupnost. Z vybraných obvodů sestavit úplné obvodové ...