Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI 

  Čásar, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zdrojového kódu programu FEMAXI 6 a následnou analýzou kompozitního jaderného paliva založeného na příměsi SiC. Prvotně je v práci představen celý otevřený palivový cyklus, od zahájení ...
 • Čerpání projektových rezerv jaderného paliva na Elektrárně Dukovany 

  Vrábel, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá zvyšováním výkonu a prodlužováním palivového cyklu v českých jaderných elektrárnách. Pro zlepšení povědomí čtenáře o problematice je na začátku práce uvedena krátká kapitola o jaderných ...
 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno palivo v realizaci pro tlakovodní reaktory a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou tohoto paliva. ...
 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...
 • Použité jaderné palivo a jeho vlastnosti 

  Jestřáb, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je vytvoření modelů vyhořívání jaderného paliva používaných na Jaderné elektrárně Dukovany – původně projektovaného neprofilovaného paliva s tříletým cyklem, inovovaného profilovaného paliva s ...
 • Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí ...
 • Způsoby nakládání s radioaktivními odpady v ČR a ve světě 

  Polák, Luboš
  Způsobů nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady je celá řada. Cílem této práce bylo shrnout přístup České republiky a ostatních významných zemí k této problematice. Nejprve je uvedena klasifikace ...