Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza parametrů podávání práškových materiálů v technologii RF-ICP 

  Zlatník, Rostislav
  Práce je zaměřena na technologii radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu, která se používá na depozici vrstev. V rámci práce jsme se zaměřili na dva cíle. První se zaobíral problematikou práškového podavače pracujícího ...
 • Cold Sprayed Tungsten Armor for Tokamak First Wall 

  Čížek, Jan; Vilémová, Monika; Lukáč, František; Koller, Martin; Kondas, Jan; Singh, Reeti (MDPI, 2019-12-07)
  Harnessing nuclear fusion is a challenging task, in particular because of the demands put on the used materials. In tokamaks, future energy sources, the inner-most chambers are to be coated with dense coatings of W, or ...
 • Depozice wolframových vrstev pomocí technologie RF-ICP 

  Zlatník, Rostislav
  Hlavním objektem této práce je technologie radiofrekvenčně řízeného indukčně vázaného plazmatu, zkr. RF-ICP. Konkrétním cílem práce bylo nanesení povrchových vrstev wolframu a analýza vlivu změny podmínek procesu na výslednou ...
 • Fúzní systémy a problematika jejich stínění 

  Roubal, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s jadernou fúzi v souvislosti se snahou o její využití jako zdroje energie pro lidstvo. V první části práce uvádím stručný náhled do historie jejího výzkumu. Dále řeším ...