Now showing items 1-1 of 1

  • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

    Ryšavý, Ladislav
    Bakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické ...