Now showing items 1-1 of 1

  • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

    Pláněk, Jiří
    Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...