Now showing items 1-2 of 2

  • Cross section determination for TAD materials in quasi mono-energetic neutron spectrum from p(Li) reaction 

    Král, Dušan; Zeman, Miroslav; Katovský, Karel; Melyan, Elmira; Holomb, Robert (EDP Sciences, 2020-10-03)
    Threshold activation detectors (TAD) are of great importance for a determination of neutron energy spectra and flux density. For different sources, it is necessary to choose the right combination of materials that cover ...
  • Přehled jaderných reaktorů světa 

    Blažková, Eva
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu typů jaderných reaktorů, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. V práci je dále uvedeno zastoupení jednotlivých států, které mají jaderné reaktory a jejich ...