Now showing items 1-2 of 2

  • Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin 

    Janíček, Zdeněk
    Bakalářská práce obsahuje informace o různých metodách izolace nukleových kyselin a zaměřuje se především na metodu, která umožňuje izolovat nukleové kyseliny pomocí paramagnetických částic. Zahrnuje informace o nejlepších ...
  • Predikce struktury kvadruplexu 

    Mikula, Adrian
    Tato diplomová práce se zabývá způsobem vyhledávání a predikcí struktury kvadruplexů v sekvencích DNA. Jsou zde vysvětleny související pojmy, které jsou důležité pro pochopení funkcí kvadruplexů, jejich vlastnosti a možnosti ...