Now showing items 1-7 of 7

 • Numerická simulace navařování ložiskových čepů turbínových rotorů 

  Tkaný, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie řeší problematiku simulací při navařování ložiskových čepů turbínových rotorů. Na práci bylo pohlíženo jako na přípravné práce před ...
 • Numerické modelování vlivu magnetické susceptibility na MR obrazy 

  Julínek, Michal
  Je proveden numerický výpočet mapy magnetického pole vybraného uspořádání pro zvolené vlastnosti materiálů a výsledek je porovnán s MRI měřením. Je navržena inverzní úloha tj. stanovení magnetické susceptibility materiálů ...
 • Ostwaldovo zrání – teoretický popis a simulace. 

  Čechal, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem Ostwaldova zrání trojrozměrných ostrůvků deponovaných na rovinných površích. V první kapitole jsou představeny dvě teorie Ostwaldova zrání: LSW teorie založená na aproximaci středního pole a ...
 • Studium procesů v dohasínajícím plazmatu 

  Soural, Ivo
  V této práci bylo studováno dohasínající plazma pomocí optické emisní spektroskopie. Výboj v proudícím režimu byl vytvářen stejnosměrným proudem 45 až 200 mA v Pyrexové a křemenné trubici. Emise tří spektrálních systémů ...
 • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

  Sobotka, Petr
  Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...
 • Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích 

  Boček, Vítězslav
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Slévárenská technologie, se zabývá určením některých parametrů pěnokeramických filtrů nezbytných pro použití v simulačních programech ve slévárenské praxi. ...
 • Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá vlivem keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách. Cílem práce je zjištění vlivu pórovitosti, tloušťky keramických filtrů a viskozity tekutého kovu na plnění forem a zároveň je v práci ...