Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

    Gruník, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...
  • Design vertikální frézky. 

    Šupálek, Martin
    Tato diplomová práce je vypracována jako experimentální řešení vertikální frézky a její designérská vize do budoucnosti. Cílem je navrhnout vertikální frézku, která bude číslicově řízená a vhodná pro obrábění malých tvarových ...