Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické výpočty určitých integrálů 

    Mikulka, Jiří
    Aplikace určitého integrálu funkcí více proměnných proniká stále do více průmyslových odvětví a vědeckých disciplín. Požadavky kladené na řešení těchto problémů (např. vysoká přesnost, vysoká rychlost výpočtu, aj.) jsou ...