Now showing items 1-2 of 2

  • Numerické výpočty určitých integrálů 

    Mikulka, Jiří
    Aplikace určitého integrálu funkcí více proměnných proniká stále do více průmyslových odvětví a vědeckých disciplín. Požadavky kladené na řešení těchto problémů (např. vysoká přesnost, vysoká rychlost výpočtu, aj.) jsou ...
  • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

    Tomeček, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...