Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba dílce hydroformováním a její optimalizace 

    Harant, Martin
    Práca rieši analýzu a optimalizáciu geometrie výlisku vyrábaného technológiou paralelného hydroformovania. Polotovar tvorený dvomi plechmi z ocele DC01 je zvarený laserovým lúčom. Pri tvárnení môže dochádzať k nadmernému ...
  • Význam tahové zkoušky pro numerickou simulaci 

    Harant, Martin
    Práca sa zaoberá vyhodnotením údajov získaných z ťahovej skúšky a vytváraním numerickej simulácie pomocou materiálového modelu. Ťahová skúška je dôležitým nástrojom pre zisťovanie mechanických vlastností materiálu. Vlastnosti ...