Now showing items 1-10 of 10

 • Mateřská škola s jeslemi 

  Zabáková, Laura
  V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná projektová dokumentácia budovy materskej školy s jasľami vo fáze pre realizáciu stavby. Objekt je situovaný v katastrálnom území mesta Modřice. Jedná sa o dvojpodlažnú, ...
 • Mateřská školka v Brně 

  Sedláček, Jan
  Předmětem této práce je návrh novostavby mateřské školy v obci Ivanovice. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt pro 40 dětí. Půdorys domu je ve tvaru „L“ s orientací tříd na jih a západ, což zajišťuje dostatečné proslunění, ...
 • Návrh na zřízení podnikové školky 

  Bumbálková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro zřízení podnikové školky. Dále analyzuje současný stav a zájem o firemní školku z řad zaměstnanců v konkrétní nemocnici v Brně. V závěru práce navrhuji řešení, ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Zelenková, Jitka
  Polyfunkční dům se nachází v Brně na nároží ulic Bratislavská a Stará, naproti divadlu Radost. Navržené objekty navazují na štítové stěny domů na Bratislavské č.p. 15 a Staré č.p. 26. Tvarově jsou řešeny jako dvě hmoty vy ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Mazánková, Kamila
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí. Mateřská škola bude založena jako společnost s ručením omezeným. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Kopečková, Petra
  Předmět této diplomové práce vychází z konkrétního záměru města Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci původního objektu mateřské školy při ulici Okružní na komunitní centrum. Budova bývalých jeslí se nachází na pomezí sídliště ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dohnalová, Martina
  Zadáním práce bylo vytvořit školní zařízení při použití aktuálních poznatků a trendů. Řešená parcela se nachází v Ostravě v blízkosti Černé louky, historického centra, řeky Ostravice a nově vznikajícího bytového komplexu ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Véghová, Renáta
  Cieľom práce bolo navrhnúť školské stavby zodpovedajúce súčasným trendom a zároveň nadviazať a ďalej rozvíjať koncept urbanistického rozvoja Černé louky.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Gallo, Robert
  Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie školskej stavby v neľahkých podmienkach centra mesta Ostravy. Škola je umiestnená na hranici medzi mestom a krajinou.
 • Vzduchotechnika pro mateřskou školu 

  Grmolcová, Eliška
  V této bakalářské práci je řešena vzduchotechnika pro mateřskou školu společně s varnou. Zařízení zajišťuje přívod čerstvého upraveného vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Dále je řešeno chlazení objektu v letních ...